Regiony Księstwa Sarmacji

P00006, Piotr de Zaym, 29 mieszkańców

Hasseland

P00001, Bartosz von Thorn-Janiczek, 65 mieszkańców

Starosarmacja